Altiva Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde takip ve tedavileri sürdürülen hastalara ait tıbbi süreçlerin elektronik ortamda kayıt altına alınmasını, tedavi süreçlerinin sistem üzerinden planlanması amacıyla geliştirilmiştir.

HEMEN BAŞVUR

Yoğun bakım bilgi yönetim sistemi ile tıbbi parametrelerin takibi, yoğun bakıma özel tıbbi skorlamaların (Glaskow Koma Skalası - GKS, Apache II, SOFA, SAPS, Sedasyon vb.) otomatik olarak hesaplanması ve sonuçlarla ilgili bildirim yapılması, raporlama ve kalite ölçüm araçlarının oluşturulması sağlanabilmektedir.

Yoğun Bakım Ünitelerinde, dijitalleşme seviyesinin arttırılması, geliştirilen klinik karar destek algoritmaları sayesinde sağlık profesyonellerinin karar verme süreçlerini yönetmesi ve erken uyarı sistemleri sayesinde hastalara sunulan tıbbi hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca vital bulguları da içeren tüm tıbbi cihazlardan (ventilatör, hastabaşı monitör, kangazı cihazı, infüzyon pompa seti vb.) verilerinin otomatik olarak alınabilmesi, hastanelerde çalışan tüm Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımlarına entegre çalışabilirlik esasları kapsamında tüm verilerin birlikte işlenerek kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi ve yorumlanabilmesi, merkezi yoğun bakım verilerinin izlenebilmesine yönelik bir yapının kurulması sağlanmaktadır.

Öne çıkan özellikleri şunlardır;

  • Yoğun bakımdaki vital bulgu cihazlarından anlık olarak veri aktarımı,
  • Hastaya ait tüm bilgilere (Vital bulgular, laboratuvar Sonuçları, Radyoloji Raporları vb.) hızlı bir şekilde 7/24 ulaşılabilmesini,
  • Hastanın mevcut klinik durumu ile ilgili anlık bilgi alarak, mevcut tedaviye uzaktan da müdahale edilebilmesini,
  • Erken uyarı ve Klinik Karar Destek Sistemleri ile sağlık profesyonellerinin zamanında ve doğru müdahalede bulunabilmesini,
  • Ventilatörler, hasta başı monitörleri, kan gazı cihazları, infüzyon pompaları, hemodiyaliz cihazları vb. Tıbbi cihazlara uzaktan erişim sağlanarak mod ayarlarının güncellenebilmesini,
  • Yoğun bakım skorlamalarının (Mortalite, GKS, Apache, SAPS vb.) hızlı bir şekilde yapılabilmesini,
  • Otomatik olarak yoğun bakım basamak hesabının yapılabilmesini,
  • Kayıtlar için daha az zaman harcanarak, hastaya daha kaliteli sağlık hizmeti sunulabilmesini sağlamaktadır.