Altiva İBYS

Kamu kurumlarında satın alım süreçlerini yönetmek için geliştirilmiştir. Sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetlerin sipariş takip aşaması satın alım sözleşme teslim süreçlerini yönetmektedir.

HEMEN BAŞVUR

Sistemimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmıştır.

Aynı zamanda sistemimiz üzerinden il sağlık müdürlüklerine bağlı sağlık tesisleri arasında elektronik ortamda ürün alışverişi takip edilebilmektedir. Web tabanlı geliştirilen sistemimiz bağımsız tarayıcı desteğine sahip ve işletim sistemi bağımsız çalışmaktadır.

Sistemimiz diğer uygulama yazılımları ile HL7 desteği ile haberleşmeyi sağlayabilen bir altyapıya sahiptir.

Öne çıkan özellikleri şunlardır;

 • Web tabanlı, tarayıcı bağımsız çalışabilirlik
 • Merkezi yapıda, birden fazla merkezin tek sunucu üzerinde çalışabilirlik
 • Sunucu işletim sistemi bağımsız çalışabilirlik
 • İstemci işletim sistemi bağımsız çalışabilirlik
 • Merkezi yapıda talep toplama
 • Mkys ve Sut fiyat entegrasyonu
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Entegrasyonu
 • Muhasebe yönetim. (Bütçe takip, Hakediş vb.)
 • Mevzuat yönetimi (İtiraz, şikayet süreç yönetimi, sözleşmeye davet, teminat takibi, iş bitirme SGK vb.)
 • İş artış – eksiliş yönetimi
 • Kullanıcı, rol bazlı yetkilendirme,
 • Kurum işleyişine özel, parametrik özellik