Altiva DBYS

Diyaliz merkezlerinin işletme süreçlerinin kayıt altına alınması amacıyla geliştirilmiştir. Diyalize giren hastaların kayıtları Randevu süreç yönetimi Diyaliz cihazlarının takibi
yapılabilmektedir.
Sistemimiz farklı yerleşkelerde hizmet veren birden fazla diyaliz merkezinin tek ekran üzerinden yönetilebilmesine yönelik geliştirilmiştir.

HEMEN BAŞVUR

Hastanın ilk başvurusundan başlayan tıbbi süreç yönetimi, hasta, ünite, cihaz açısından randevu, vardiya, kapasite ve yerleşim planlaması gibi süreçlerin takibini sağlamaktadır.

Hizmet sunulan hastanın kurum bilgisine bağlı olarak ücretli, kurum faturası ya da elektronik kurum fatura süreç takibi ile mali yönetim süreçlerinin kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

Öne çıkan özellikleri şunlardır;

 • Anlık dolu, boş cihaz listesi alınabilmektedir.
 • Hasta ve cihazların HBV, HCV, HIV gibi parametre takibi yapılmaktadır.
  • Randevulu hasta kabulü bu parametreler dikkate alınarak yapılmaktadır.
 • Sistem cihaz takip modülü ile entegre çalışan sistem üzerinden;
  • Serviste bulunan cihazların durumu takip edilebilmekte
  • Bakıp planları yapılabilmekte, bakım randevuları oluşturulup-takip edilebilmektedir.
 • Hastanın kronik takip gerektiren tıbbi geçmişi kayıt altına alınarak, tedavi sürecinde uyarı mekanizmaları oluşturulmaktadır.
 • Organ nakline ilişkin işlemler tanımlamalar yapılmakta, hazırlık bilgileri tutulmaktadır.
 • Diyalizde kullanılan stoklar takip edilerek kayıp, kaçağın önüne geçilmektedir.
 • Hastanın kurum bilgisine bağlı (Ücretli-SGK vb.) fatura süreç takibi yapılmaktadır.