Altiva HBYS

Temel amacı sağlık tesislerinin ürettikleri sağlık hizmetlerini sağladığı teknoloji altyapısı ile en iyi şekilde sunmalarına yardımcı olmayı hedeflerken, hizmet alan hastaların ilk kayıttan itibaren güvenilir kaliteli en etkin sağlık hizmeti almasına katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

HEMEN BAŞVUR

Sağlık tesislerinin sundukları sağlık hizmet yönetiminin yanında idari ve mali süreçlerini yönetebilmeleri, gelir ve gider dengelerini takip ederek bütçelerini takip edebilmelerini, bu çerçevede kaynaklarının doğru yönetilerek kaçakların engellenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Merkezi yapıda tek sunucu üzerinde hazırlanan raporlar doğrultusunda yöneticilerinin alacakları kararlarda destekleyicisi olmak hedeflenmiştir.

Günümüzde sağlık sektöründe gelinen nokta, gelişen sistem gereksinimleri gözetilerek kurgulanan mimari, işletim sistemi ve tarayıcı bağımsızdır. Birden fazla bağlı sağlık tesisinin kullanıcı, rol bazlı yetkilendirme ile tek ekran üzerinden birlikte çalışabilme, geniş altyapı özelliklerine sahip, esnektir. Geliştirilen uygulama ara yüzlerinde asıl kullanıcı istekleri dikkate alınarak kolay kullanım özelliğine önem verilerek geliştirilmiştir.

Altiva HBYS talep halinde diğer uzman uygulama yazılımları olan

 • Dijital Arşiv Sistemi
 • Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi
 • Demirbaş Varlık Yönetim Sistemi
 • Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemleri
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
 • İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi
 • Klinik Karar Destek Sistemleri
 • Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi
 • Laboratuvar Cihazları Entegrasyonu
 • Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi

ile entegrasyon sağlamaktadır.

Ayrıca;

 • Aile Hekimliği Laboratuvar Entegrasyonu
 • 112 Acil Otomasyon Sistemi,
 • Medula
 • Teletıp
 • İlaç Takip Sistemi
 • Ürün Takip Sistemi
 • E-Nabız
 • Kimlik Paylaşım Sistemi
 • Protez Laboratuvar Entegrasyonu
 • Radyoloji Raportör Entegrasyonu

Öne çıkan özellikleri şunlardır;

 • Web tabanlı, tarayıcı bağımsız çalışabilirlik
 • Merkezi yapıda, birden fazla merkezin tek sunucu üzerinde çalışabilirlik
 • Sunucu işletim sistemi bağımsız çalışabilirlik
 • İstemci işletim sistemi bağımsız çalışabilirlik
 • Uluslararası Sağlık Turizm kapsamında çoklu dil desteği
 • Uluslararası Sağlık Turizm kapsamında çoklu para birim desteği
 • Kullanıcı, rol bazlı yetkilendirme,
 • Kurum işleyişine özel, parametrik özellik

HBYS Modülleri