Altiva İKYS

Sağlık tesislerde çalışmış ve çalışmaya devam eden personellerin özlük bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesine yönelik geliştirilmiş sistemdir.

HEMEN BAŞVUR

Kurumlar kendi bünyesinde görevli personellerin izin türlerini, rapor, nöbet, geçici görev, nakil, ayrılış süreçlerini, terfi-kıdem takibini, eğitim, sertifika ve dil bilgilerinin takibini yaparken kullanıcı, rol yetkilendirme ile İl Sağlık Müdürlüğü kendi bünyesinde hizmet veren tüm sağlık tesislerinde görev yapan personellerin bu süreçlerini takip edebilmektedir. Unvana ve branşa göre müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinin karşılaştırmalı personel dağılım cetvelleri görevlendirmelerde karar destekleyici unsur olarak öne çıkmaktadır.

Özel sağlık kuruluşlarının işleyişi dikkate alınarak geliştirilen sistemde personel devam kontrol, izin, rapor eğitim, sertifika, aile bilgi takibi dışında hak ediş hesaplamalarında raporlar sunmaktadır.

Sistemimiz, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu gibi kamu mevzuatları titizlikle dikkat edilerek hazırlanmıştır.

Öne çıkan özellikleri şunlardır;

 • Web tabanlı, tarayıcı bağımsız çalışabilirlik
 • Merkezi yapıda, birden fazla merkezin tek sunucu üzerinde çalışabilirlik
 • Sunucu işletim sistemi bağımsız çalışabilirlik
 • İstemci işletim sistemi bağımsız çalışabilirlik
 • Personel devam kontrol sistemi
 • İzin süreç yönetimi, çıktıları
 • Rapor süreç yönetimi, çıktıları
 • Terfi yönetimi
 • Eğitim, sertifika takip
 • Ceza takibi
 • Aile bilgisi takip
 • Karşılaştırmalı personel dağılım cetveli
 • Nöbet yönetim süreci
 • Hak ediş raporları
 • Kurum işleyişine özel, parametrik özellik
 • Hbys, İhtiyaç bilgi yönetim Diğer uygulamalarla entegrasyon