Altiva LIS

Sağlık kurumları laboratuvarının iş süreçlerinin yürütülmesi takip edilmesi amacıyla geliştirilen bilgi yönetim sistemidir. Tetkik istem süreci ile başlayan iş döngüsü, sonucunun onaylanmasına kadar geçen süreci yönetir.

HEMEN BAŞVUR

Veri gönderim özelliğine bağlı cihazlarla bağlantı yapılarak, barkod basım, örnek alma, örneklerin taşınması, numune kabul-numune red, cihaza gönderilme, cihazdan sonuçlarının alınması, sonuç teknik onay, sonuç klinik onay, olası tetkiklerin tekrar edilmesi ve üretilen raporların HBYS’ye aktarılması gibi tüm süreç adımlarını kapsamaktadır.

Öne çıkan özellikleri şunlardır;

  • Web tabanlı, tarayıcı bağımsız çalışma özelliğine sahip,
  • Hastanın eski sonuçları ile yeni sonuçları arasında karşılaştırma yapılabilen interaktif grafikler sunan,
  • Tekil ve çapraz kontroller yaparak sonuçların doğruluğunu sağlar, hata olasılığını azaltma özelliği,
  • Kalibrasyon ve kalite kontrol kayıtları arşivlenme, tutarsız kayıtların raporlanma özelliği,
  • Biyokimya, Hematoloji, Hormon, Eliza gibi veri gönderen tüm cihazlara bağlanabilme, Mikrobiyoloji ve Genetik Laboratuvarlarının çalışma prensipleri için özel çözümler sunan,
  • Analitik, preanalitik ve postanalitik süreçlere bağlı raporlar sunan,
  • Süreç bilgilendirmeye yönelik, doktor ve hasta SMS özelliği,
  • Farklı birimlerdeki birden fazla laboratuvarı tek bir sistem içinde çalıştırabilme özelliği ile merkezi kullanım olanağı,
  • Stok takibi yapılarak, çalışılan testlerin kaçak olmadan faturalandırılmasının sağlanır.
  • Uzman uygulama olarak geliştirilen ALTIVA LIS, HBYS'den bağımsız tekil çözüm özelliğine sahiptir. Bu sayede HL7 desteği ile tüm HBYS yazılımları ile entegre olarak çalışabilmektedir.